Velkommen til Tromsø Kulde AS


Tromsø Kulde er servicebedriften
som tar ansvar for dine kuldetekniske installasjoner 365 dager i året, uansett tidspunkt på døgnet.Vår kompetanse dekker alle størrelser og type kuldeanlegg, og vi tilbyr totale leveranser til
fast pris som omfatter alle de fagområdene
som måtte gjelde for ditt prosjekt.


Blant våre kunder finner du produksjons-bedrifter, forskningsmiljøer, fiskeindustri, petroleumsindustri, næringsmiddelindustri,
tele- og dataleverandører, spedisjon
og transportnæring, hotell- og restauranter,
samt grossist- og dagligvarenæringen.


Felles for mange av våre kunder er at de trenger service - hurtig levert til riktig pris.